Home

khunya.org@gmail.com
khunya.in.th@gmail.com

 

 

 

 

 

 

เรื่องน่ารู้
ภาคที่ 1-บทที่ 4 วิธีการรักษาโรคด้วยอำนาจจิต
  Un title page
บทที่ 4
วิธีการรักษาโรคด้วยอำนาจจิต

       ขออ้างถึงปฐมบรมครูแห่งวงการแพทย์ ผู้เป็นทั้งนักทฤษฎีและนักปฏิบัติ ท่าน คือ ฮิปโปรเครติส ท่านเป็นต้นฉบับอันเลิศ ของผู้ที่มีทัศนะแบบองค์รวม โดยที่ท่านได้ยืนยันว่า ธรรมชาติของร่างกายมนุษย์ สามารถบำบัดรักษาตนเองได้ และมีกระบวนการกลไกของร่างกาย ที่จะเข้าไปซ่อมแซมขจัดเชื้อโรค เพิ่มพูนกำลังและเติบโตขึ้นเองได้ ท่านเชื่อว่าหน้าที่สำคัญของแพทย์ ก็คือหลีกเลี่ยงการปฏิบัติการใด ๆ ที่จะไปรบกวนขัดขวาง กระบวนการบำบัดรักษา ตามธรรมชาติของร่างกายมนุษย์ แพทย์ผู้รักษาควรจะส่งเสริม ให้กระบวนการรักษาตนเอง ตามธรรมชาติของร่างกายมนุษย์ ให้มีพลังต่อต้านขจัดโรคภัยไข้เจ็บให้มากขึ้น

      เมื่อกึ่งศตวรรษที่ผ่านมา อาร์ทูโร คาสติคโยนิ ได้บันทึกไว้ในหนังสือเรื่อง A History of Medicine ว่า เหนืออื่นใด แพทย์ควรคำนึงถึงสวัสดิภาพผู้ป่วย สภาวการณ์ของผู้ป่วยที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ ซึ่งมิใช่เพียงอาการที่ผู้ป่วยได้ปรากฏออกมาให้เห็นเท่านั้น หากยังรวมถึงสภาวะจิตวิญญาณของผู้ป่วยด้วย แพทย์มิใช่เป็นแต่เพียงนักวิทยาศาสตร์เท่านั้น แพทย์ยังเป็นผู้ที่เต็มเปี่ยมไปด้วยศักยภาพ ในอันที่จะทำให้ผู้ป่วยมั่นใจ และศรัทธา หากเกิดการแบ่งแยกระหว่าง วิทยาศาสตร์ และ ศิลปศาสตร์ในการบำบัดรักษา ก็จะเกิดอันตรายต่อวิชาชีพแพทย์อย่างแน่แท้

      ข้ออ้างที่ยกมามีประโยชน์ ทำให้มนุษย์ทั้งหลายมั่นใจ ต่อศักยภาพร่างกายของตนเอง ที่มีเครื่องจักรปฏิบัติงานเลี้ยงดูรักษา ซ่อมแซมส่วนต่าง ๆ ทั่วร่างกาย เครื่องจักรที่ทำงานให้กับร่างกายมนุษย์ ตามที่ได้กล่าวไว้ในบทที่ 2 ซึ่งเครื่องจักรนี้ มีความแข็งแรง ทำงานให้กับร่างกายอย่างซื่อสัตย์ สม่ำเสมอตลอดชีวิตของมนุษย์ ดังนั้นจึงจำเป็นอย่างยิ่ง ที่จะต้องดูแลรักษาเอาใจใส่ ปฏิบัติตัวให้มีระเบียบวินัย มีความละเอียดอ่อน ที่จะเข้าใจ รู้ความต้องการของร่างกาย ซึ่งธรรมชาติของร่างกายนี้ มหัศจรรย์นัก จะคอยเตือน เมื่อถึงเวลาที่จะป้อนอาหารเข้าสู่กระเพาะ หัวใจจะเตือน เมื่อทำงานเหน็ดเหนื่อยเกินกำลัง ศีรษะจะปวดเมื่อร้าวมึนงง ถ้าเคร่งเครียด ใช้ความคิดจนนอนไม่หลับ กระดูกสันหลังจะค่อย ๆ โค้งงอลง ถ้านั่งทำงานไม่ยอมลุกเดินบ้าง มีบางคนนั่งดูโทรทัศน์ติดอดติดใจ ไม่ยอมลุก บางคนนั่งดูโทรทัศน์จนสว่าง ติดต่อกันหลายคืน จนเกิดพังผืดเกาะตามกระดูกสันหลัง ทำให้เอี้ยวตัวไม่ได้ ปวดร้าวไปทั้งร่างกาย แล้วก็กลายเป็นคนพิการ

      ความจริงธรรมชาติรอบกายมนุษย์ สัตว์ พืช บนโลกใบนี้ มีทุกอย่างที่คอยบำบัดรักษา กาย จิตวิญญาณของมนุษย์อยู่ตลอดเวลา ต้นไม้ ใบหญ้าสีเขียว เมื่อมองดูสีเขียวนั้น ก็จะซึมซับเข้าสู่ร่างกาย ดอกไม้สีสันสวยงาม ก็ให้คุณประโยชน์ต่อจิตวิญญาณเช่นกัน แม้เสียงของน้ำตกที่เป็นจังหวะไม่ขาดสาย หรือเสียงคลื่นกระทบฝั่ง ก็เป็นสิ่งที่บำบัดโรคได้ มนุษย์ในสมัยโบราณ ไม่ค่อยมีโรคภัยไข้เจ็บที่น่ากลั วและรุนแรง เหมือนในสมัยปัจจุบันนี้ สิ่งแวดล้อม ล้วนมีคุณค่าไม่ได้ถูกทำลายล้าง บรรยากาศสดสะอาด จิตใจของคนโบราณ มีแต่ความสงบสุข ไม่มีความเดือดเนื้อร้อนใจ ความโลภ ความโกรธ ความหลง ไม่มากมายเท่ากับคนปัจจุบัน สารพิษไม่มีมากมาย เพราะไม่มีการประดิษฐ์ คิดค้นการทำลายล้าง แก่งแย่งอำนาจกันด้วยอาวุธต่าง ๆ ที่จะต้องประกอบด้วยสิ่งที่เป็นพิษภัยต่อมนุษย์

      ฉะนั้น มนุษย์ในอดีตจึงมีแต่ความสงบสุข จิตใจผ่องใส ร่างกายแข็งแรง เพราะสิ่งแวดล้อม ได้ช่วยให้จิตที่สงบสุขนั้น ไม่ก่อให้เกิดโรคภัยขึ้น กระบวนการกลไกของร่างกาย ได้ทำงานปกต ิไม่มีเหตุปัจจัยจากอารมณ์ ที่จะเข้าไปทำให้เครื่องจักรของร่างกายผิดปกติ ไม่มีสิ่งใด ที่จะเข้าไปรบกวนขัดขวาง กระบวนการบำบัดรักษา ตามธรรมชาติในร่างกายมนุษย

      เครื่องจักรของมนุษย์ทุกคน ที่ทำงานอยู่ภายใน เป็นที่รู้จักกันในชื่อสันสกฤตว่า "จักระ" มีอยู่ภายในกายเนื้อของมนุษย์ทุกคนที่เกิดมา ประกอบกัน เชื่อมโยงการทำงาน ตามตำแหน่งตามสัดส่วน ที่เครื่องจักรนั้นดูแลอยู่ ภายในกายเนื้อที่เรียกว่า "กายทิพย์ " มีจุดจักระอยู่ 7 แห่ง จึงขออนุญาต คัดข้อความบางตอน ของนายแพทย์เฉก ธนะสิริ ซึ่งเป็นผู้มีความรู้ทางด้านการแพทย์ ได้ยอมรับว่า ...วิชาการรักษาตัวเอง เป็นศิลปะการดูแลรักษาสุขภาพของตนเอง มาตั้งแต่โบราณกาล...

      ความสำคัญ และสิ่งมหัศจรรย์ของจักระภายใน หรือกายทิพย์นั้น ตรงกับความรู้ทางวิทยาศาสตร์การแพทย์แผนปัจจุบัน สิ่งเหล่านั้นคือ "ฮอร์โมน" เป็นสารที่ร่างกายสามารถผลิตตออกมาจากต่อมต่าง ๆ ที่จะทำให้เกิดการเป็นปกติไปทั่วทั้ง กายจิต และกายวิญญาณ ปรากฏว่าน่าอัศจรรย์นักเพราะว่าต่อมที่ผลิตฮอร์โมน เหล่านั้นตั้งอยู่ตรงกับจุดของจักระ (คือ เครื่องจักรภายใน) ทั้งสิ้น

      ดังนั้น ถ้ามนุษย์รู้จักการกระตุ้นจักระทั้งหลาย เพื่อให้ฮอร์โมนเหล่านั้น ได้ทำหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ ก็จะทำให้ร่างกายผู้นั้นมีแต่ความสุขสงบ และแข็งแรง ปราศจากโรคาพยาธิ ถ้าผู้ป่วยได้ศึกษา และปฏิบัติตามด้วยตนเอง จะทำให้การเจ็บป่วยบรรเทาเบาบาง หรือหายไปได้เช่นกัน 
 
 

 

 

 

 
(c) Institute of Cosmic Energy for Healing -1998/2001 40/4 Tesbannimit Tai Road, Jatujak, Bangkok 10900, Thailand.