Home

khunya.org@gmail.com
khunya.in.th@gmail.com

 

 

 

 

 

 

เรื่องน่ารู้
จักระของมนุษย์
 

เพราะเหตุผล ตำราที่ถูกต้องแท้จริงแล้วนั้น ก็เปรียบเหมือนแผนที่ การเรียน การศึกษาจากผู้รู้ที่แท้จริง ที่เปรียบเหมือนเรียนรู้หนทาง ที่จะนำผู้ศึกษา ไปสู่จุดหมายปลายทางที่ถูกต้อง และประสบความสำเร็จในชีวิต ด้วยเหตุนี้ การสอนวิชาพลังกายทิพย์ ที่แพร่หลายอยู่ในขณะนี้ เป็นเรื่องราวของกายทิพย์มนุษย์ ที่ซ่อนซ้อนอยู่ภายในกายเนื้อ มีความละเอียดอ่อนในการทำงาน ของกลไกในร่างกายที่สลับซับซ้อน จึงจำเป็นที่ประชาชนต้องศึกษา ให้เข้าใจ ในเรื่องธรรมชาติภายในกายเนื้อ ที่ประกอบด้วย 7 จักระ ที่มีหน้าที่ ดูแลรักษาอวัยวะภายในกายเนื้อของมนุษย์ ให้เข้าใจอย่างแจ่มแจ้ง รู้ชัดเจนได้แสดงออกมาให้เห็น สี แสง พลัง มิใช่ภาพลวงตา ขั้นตอนของการพัฒนาสมาธิของมนุษย์ ด้วยความตั้งมั่น ศรัทธาในตนเอง สภาพจิต สภาพร่างกายจะดีขึ้นตามลำดับ สี แสง ที่สดใสสว่าง การเคลื่อนไหวของจักระภายในกายทิพย์ ที่หมุนดูดซับพลังคอสมิคเข้าสู่ศูนย์กลางของจักระอย่างรวดเร็ว ซึ่งต้องทำความเข้าใจกันในที่นี้ว่า ไม่ใช่หลอกลวง หรือผิดธรรมชาติแต่อย่างไร ในการที่มนุษย์สามารถสัมผัส และมองเห็นด้วยตนเอง วิชาพลังกายทิพย์ ไม่ใช่ไสยศาสตร์ หรือ ใช้เวทมนต์คาถาอาคม เป็นวิทยาศาสตร์ทางแขนงแควนตั้ม ฟิสิกส์ ที่ใช้อำนาจจิตดึงพลังคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า ที่มีพลังสูงยิ่ง คือ พลังคอสมิค เข้าสู่กายในเพื่อบำบัดรักษาโรคภัย ไข้เจ็บ ทั้งยังมีความสามารถส่งพลังออกไป สู่ร่างกายผู้ป่วยเพื่อบำบัดรักษาได้ด้วย ต่อไปในอนาคต นักวิทยาศาสตร์ได้พยากรณ์ไว้ว่า มนุษย์ในโลกเราน ี้จะสามารถพัฒนาอำนาจของตน ให้มีความก้าวหน้ายิ่งขึ้น


ฉะนั้นการเรียนศึกษาในวิชาพลังกายทิพย์นี้ ทั้งในภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ย่อมอุปการะซึ่งกันและกัน จึงจะประสบผลสำเร็จ ถ้าไม่มีความตั้งใจจริง ไม่ศึกษาให้เข้าใจในเหตุผลเสียก่อน พบบุคคลที่ไม่มีพื้นฐานที่ถูกต้องแท้จริง แสดงตนโอ้อวดในอภินิหารต่างๆ พาตนหลงเชื่อ ได้รับการถ่ายทอดมาผิดๆ เช่น ห้ามไม่ให้เปิดจักระ6 โดยไม่ให้เหตุผล ทั้งๆที่ "จักระทุกจักระของมนุษย์ เทวดา สัตว์ เปิด และหมุนอยู่ตลอดเวลาที่เวียนว่ายตายเกิด" ไม่รู้กี่แสนกี่ล้านชาติไม่สิ้นสุด มีแต่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า กับพระอรหันต์ทั้งปวงที่ จักระ จิตวิญญาณ เจตสิก ปิดสนิท ไม่ต้องมาเกิดอีกแล้ว


การสอนโดยไม่หลักเกณฑ์ที่ถูกต้อง ผู้ที่เข้าไปเรียนย่อมเข้าใจผิดไปตามคำสอน และผิดต่อๆไปตลอด แก้ไขยาก นอกจากผู้นั้นมีสติสัมปชัญญะ พิจารณาค้นคว้าหาความจริง รู้เหตุ รู้ผล หรือเป็นคนที่ยอมรับฟังผู้อื่นบ้าง อาจจะหันกลับมาแก้ไขได้ มิฉะนั้นผู้นั้นก็หมดหวัง เปรียบเสมือนคนหลงทาง เช่น ต้องการเดินทางไปเชียงใหม่ แต่ได้รับการบอกจากผุ้ไม่รู้ ให้เดินทางลงไปทางใต้ เมื่อไรจะถึงเชียงใหม่ บางคนอาจรู้ตัวก็ไม่สามารถหันหลังกลับได้ เพราะอาจารย์บางสำนัก ขาดหิริโอตะปะห้ามไม่ให้หันกลับเสียด้วย


แท้จริงในเรื่องวิชาพลังกายทิพย์ สมควรที่จะประกาศให้ประชาชนได้ทราบว่า พวกเราเป็นหนี้บุญคุณอาจารญ ์ผู้ที่เสียสละเวลาพากเพียร ค้นหาความลี้ลับมหัศจรรย์ในโลก ที่มีประโยชน์ต่อมนุษย์ ท่านได้ค้นพบสิ่งที่สูญหายไปแล้วตั้ง 5 - 6 พันปี กลับมาช่วยชุบชีวิตร่างกายของมนุษย ์ได้อีกครั้ง ท่านได้สอนให้มนุษย์รู้จักตนเอง รู้จักอำนาจจิต อำนาจสมาธิ อำนาจของพลังภายในร่างกาย อำนาจของพลังภายนอก คือ พลังคอสมิคที่มีคุณค่ามหาศาล รู้วิธีใช้พลังที่มีอยู่รอบกายนำเข้าสู่ภายใน เพื่อบำบัดขจัดสิ่งชั่วร้าย เคราะห์กรรม โรคภัยไข้เจ็บ นำตนเองให้พ้นภัยได้อย่างน่าอัศจรรย์


จากการค้นคว้าของอาจารย์โยคี และ อาจารย์ผู้มีตบะขั้นสูง ได้สั่งสอนถ่ายทอดค้นมานับพันปี เป็นที่ยอมรับและสามารถยืนยันได้ว่า มนุษย์ทุกคนมีสิ่งลี้ลับมหัศจรรย์ ที่สถิตอยู่ภายในกายจิตวิญญาณ ที่เหนือธรรมชาติ ทำหน้าที่จัดสรรพลังภายใน และกำลังธรรมชาติที่สำคัญ ใช้เชื่อมต่อกับพลังคอสมิคที่มีอยู่รอบๆ ในบรรยากาศ สิ่งลี้ลับที่อยู่ภายใน เปรียบเหมือนเครื่องจักรยนต์ ที่ทำงานดึงพลังคอสมิคเข้าสู่ร่างกาย เพื่อดำรงชีพอยู่ตลอดเวลา เครื่องจักรนี้มีชื่อเรียกว่า จักระ


จักระที่สำคัญที่อยู่ภายในมีอยู่ 7 จักระ ลักษณะกลมแบนคล้ายดอกบัวบาน หมุนรอบตัวเองมีสีแสงตั้งแต่หยาบจนละเอียด และสีของจักระ มีอยู่ 7 สี เหมือนสีของสายรุ้ง


การพัฒนาสมาธิของมนุษย์ได้เจริญก้าวหน้า ทำให้สามารถได้ยินมองเห็นได้ไกล คือ มีหูทิพย์ ตาทิพย์ โลกใหม่ได้เปิดออกต่อหน้า ต่อตา จักระเป็นสิ่งที่มหัศจรรย์สิ่งหนึ่ง ในหลายสิ่งในร่างกายของมนุษย์ ซึ่งแต่ก่อนเราไม่สามารถสัมผัส และมองเห็นได้


 
 
 

 

 

 

 
(c) Institute of Cosmic Energy for Healing -1998/2001 40/4 Tesbannimit Tai Road, Jatujak, Bangkok 10900, Thailand.