Active TopicsActive Topics  Display List of Forum MembersMemberlist  Search The ForumSearch  HelpHelp
  RegisterRegister  LoginLogin
กิจกรรม
 Khunya : กิจกรรม
Subject Topic: ดูงานเศรษฐกิจพอเพียง ที่เขาชะเมา Post ReplyPost New Topic
Author
Message << Prev Topic | Next Topic >>
Editor
WebEdit_t
WebEdit_t
Avatar

Joined: 25 July 2005
Online Status: Offline
Posts: 1095
Posted: 17 December 2006 at 22:58 | IP Logged Quote Editor

บันทึกการเดินทางกับคุณย่าเยาวเรศ บุนนาค  วันที่ 2 ธันวาคม 2549

ข้าพเจ้าได้ไปหาคุณย่าในวันที่ 1 ธันวาคม 2549 และ คุณนิตยา (ภริยา) เพื่อซื้อหนังสือสิบปีคุณย่าและซีดีมงคลสามสิบแปดประการ คุณย่าได้ชวนให้ข้าพเจ้าไปเขาชะเมากับท่านด้วยในวันที่ 2 ธันวาคม ซึ่งเป็นวันรุ่งขึ้นโดยทีมงานจะเดินทางในตอนเช้าเวลาหกโมงเช้า ข้าพเจ้าไม่ได้ปฏิเสธ

ข้าพเจ้าตื่นมาประมาณตีสามครึ่งหรือตี่สี่เพื่อมาทำสมาธิจนถึงต ีห้าแล้วนอนหลับไปจนกระทั่งภริยามาปลุกตอนตีห้ายี่สิบนาทีและได ้เผลอเหยียบแว่นจนเอ็นที่รัดแว่นขาด ข้าพเจ้านำแว่นมาด้วยเพื่อซ่อมที่ร้านแว่นพัทยา

ข้าพเจ้าเดินทางมาถึงอาคารพรสวรรค์ประมาณหกโมงเช้าและได้พบพี่แ ดงและสามี พี่วรรณี พี่นุชและพี่ทอง คนขับรถของพี่วรรณี และคุณย่า

พวกเราจัดเตรียมโอ่งและเอกสารพร้อมกระเป๋าขึ้นรถ เสร็จแล้วก็ไปทานข้าวต้มที่คุณย่าจัดไว้ให้ ซึ่งอร่อยมากและเป็นประโยชน์ในการเดินทางต่อไป

หลังจากเราก็ออกเดินทางไปเขาชะเมาที่จังหวัดระยองโดยในระหว่างท างคุณย่าได้เล่าเรื่องการขับไล่หนูโดยการนำใบแคฝรั่งมาคลุกกับข ้าวสุกแล้ววางให้หนูทาน โดยคุณย่าเล่าว่ารถพี่พงษ์ มีหนูมารบกวน พี่พงษ์ใช้อุปกรณ์ที่ไฮเทคมาขับไล่ก็ไม่ได้ผล คุณย่าต้องเดินทางไปเก็บใบแคฝรั่งมาคลุกกับข้าวสุกแล้ววางไว้ ปัจจุบันไม่มีหนูในรถพี่พงษ์อีก

นอกจากนั้นพวกเราได้คุยกันเรื่องอื่นๆอีก และพี่วรรณีก็ได้เปิดเพลงของหยาดนภาลัยที่ร้องคู่กับวงจันทร์ ไพโรจน์ให้ฟัง จนถึงทางแยกที่จะไปเขาชะเมา พวกเรานั่งรอคนนำทางอยู่พักใหญ่ จึงได้เดินทางไปถึงเขาชะเมาตอนเก้าโมงกว่า

อ้อ ข้าพเจ้าลืมบอกไปว่าในการเดินทางครั้งนี้ มีคณะเดินทางจากศูนย์ศึกษาการพัฒนาแบบยั่งยืน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ประกอบด้วยอาจารย์วิชัย รูปขำดี, อาจารย์ อานันท์ธานินทร์ นามเมือง, อาจารย์สมบัติ รูปขำดี ซึ่งทีมงานนี้ไปถึงก่อนเราเล็กน้อย

เมื่อไปถึงแล้ว ทางชาวบ้านนำโดยหัวหน้าศูนย์ฯ ได้ทำการต้อนรับแล้วนำเราเข้าห้องประชุมพร้อมบรรยายว่าเดิมพวกเ ขาได้ใช้สารเคมีในการปลูกทุเรียน(เรียกว่าสารทุเรียน)และยางพาร า ซึ่งก่อให้เกิดผลเสียต่อดิน(ทำให้ดินข้างล่างแข็งน้ำซึมได้ช้า) และร่างกายของเขา(บางคนเป็นภูมิแพ้จนถึงปัจจุบัน) เป็นต้น พวกเขาเลยปรับเปลี่ยนมาใช้เกษตรธรรมชาติโดยใช้ปุ๋ยหมัก (ปุ๋ยคอสมิค) แทน ทั้งนี้เพราะเขาสังเกตเห็นบักเตรีสีขาวที่เกิดขึ้นเยื่อไผ่ ในปีหนึ่งเขาได้ทดลองไม่ใช้ปุ๋ยเคมีเบอร์ 15 และเขาพบว่า ต้นไม้ก็แตกหน่อเหมือนกัน ในปีต่อมาเขาก็เลยไม่ใช้ปุ๋ยเบอร์ 15 แล้วหันมาใช้ปุ๋ยคอสมิคแทน สภาพดินก็ดีขึ้นและได้ผลผลิตมากขึ้น แต่เขาก็ยังใช้ปุ๋ยเบอร์ 8-24 อยู่

นอกจากนี้คุณสวัสดิ์ บุญหอม ก็ได้นำปุ๋ยคอสมิคไปใช้ทำให้สามารถปลูกมันฝรั่งได้ผลโตจนเป็นที่สนใจของท่านนากยก อบต. ซึ่งท่านได้สอบถามและขอซื้อปุ๋ยที่ชมรมนี้จัดทำขึ้นไปใช้ ปัจจุบันชมรมผลิตปุ๋ยไม่ค่อยทันกับความต้องการของท่านนายก อบต. เลย

หลังจากนั้นอาจารย์วิชัยได้กล่าวถึงแนวเศรษฐกิจพอเพียงที่พระเจ ้าอยู่หัวทรงแนะนำให้พวกเราคนไทยนำไปใช้ว่ามีอยู่ห้าประการคือ

ก)      มีความพอประมาณ หมายความว่าเมื่อกระทำการสิ่งใดต้องตั้งอยู่บนกำลังการผลิตที่ต นเองมีอยู่ไม่โลภแล้วให้ขยายกำลังการผลิตตามกำลังความสามารถที่ ตนเองและทีมงานสามารถทำได้

ข)     ต้องมีเหตุมีผลในการกระทำหรือไม่กระทำทุกประการ นั่นหมายความว่า เราจะกระทำการผลิตหรือไม่กระทำการผลิตสิ่งใด เราต้องรู้เรากระทำไปเพื่อสิ่งใด แล้วสิ่งนั้นตอบสนองความต้องการหรือบรรลุเป้าหมายที่เราต้องการ ทำหรือไม่

ค)      มีภูมิคุ้มกัน นั่นหมายความว่า หากเราคิดทำสิ่งใดเป็นกระบวนการแล้ว(โดยถือหลักการข้อ ก และข้อ ข แล้ว) เราก็จะรู้ว่าเราจะได้อะไรเป็นการตอบแทน เช่นลดล้างหนี้สินหรือทำให้สุขภาพเราดีขึ้นเป็นต้น

ง)      ต้องมีความรู้ความเข้าใจในสิ่งที่เรากระทำการ อันก่อให้เกิดความสนใจใส่ใจ ศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับสิ่งที่เรากระทำตลอดเวลา อย่างเช่นการทำปุ๋ยหมักของชมรม เราจะเห็นพัฒนาการตั้งแต่ค้นพบบักเตรีและหาทางจัดเก็บรักษาดูแล ค้นคว้าเพิ่มเติมจนได้พบกับคุณย่าซึ่งสอนการทำปุ๋ยพ่อ ปุ๋ยแม่เป็นต้น

จ)      มีคุณธรรม นั่นหมายความว่าเราจะมีซื่อสัตย์ ซื่อตรงต่อตนเองและลูกค้า สิ่งใดที่เราผลิตออกมาแล้วไม่ได้ก็บอกเขาตรงๆว่าไม่ดี นั่นเป็นการสร้างความเชื่อถือ(เครดิต)ที่ลูกค้าจะมีต่อสินค้าขอ งเรา เขาจะเชื่อมั่นว่าสินค้าที่เราขายให้มีคุณภาพ เหมาะสมกับราคาที่ซื้อขายกัน เป็นการสร้างเครือข่ายในระยะยาว แล้วทำให้เราเกิดความเชื่อมั่นและความสบายใจ และสุขภาพกายสุขภาพกายของเราและของลูกค้าก็จะดี

หลังจากนั้นชาวบ้านได้พูดถึงประสบการณ์ให้พวกเราฟังดังนี้

นายวิวัฒน์ ชื่นอุดมและภริยา

เดิมเขาใช้ปุ๋ยเคมี มีผลทำให้ภริยาเป็นภูมิแพ้  มาปีหนึ่งเขาลืมใส่ปุ๋ยเบอร์ 15 แต่ก็สังเกตเห็นว่าต้นไม้แตกกิ่งแตกใบดี จึงเลิกใช้ปุ๋ยดังกล่าวในปีต่อมาแล้วหันมาใช้ปุ๋ยหมัก ซึ่งเมื่อใช้แล้วดินดีขึ้นไม่แข็ง ปัจจุบันใช้ปุ๋ยหมักเป็นประจำ ส่วนปุ๋ยเบอร์ 18-24 ยังใช้อยู่

ตำแหน่งปัจจุบัน เลขา นายก อบต.

นาย นรินทร์ รัตนะวิชัย

เดิมใช้ปุ๋ยเคมีและได้เข้ามาอบรมการใช้ปุ๋ยคอสมิคเห็นว่าดีจึงป รับเปลี่ยน ผลทุเรียนอร่อยขึ้นและใส่ไม่ซึมถึงแม้จะเจอฝนตกมากก็ตาม

นายสวัสดิ์ บุญน่วม

มีสวนยางทั้งหมด 17 ไร่ เดิมใช้ปุ๋ยเคมี หน้าดินแห้ง ต่อมาหันมาใช้ปุ๋ยหมักแล้วพบว่าได้ผล 100%

นาย บุญยัง  ธูปหอม

เขาบอกว่าเดิมเขาเห็นว่าต้นยางของเขาหมดสภาพแล้วกำลังจะโค่นทิ้ ง แต่ได้ทราบเรื่องปุ๋ยหมักเลยหันมาลองใช้ดู ผลปรากฏว่า ได้ผลผลิตดีกว่าเดิม 3 เท่า เขาบอกว่าเขาใช้มาแคเดือนกว่าๆเอง ทำไร่สวนยางทั้งหมด 4 ไร่ นอกจากนี้มีสวนเหงาะโรงเรียน เดิมใช้ปุ๋ยเคมี พอเหงาะโดนฝนก็จะแตก แต่พอหันมาใช้ปุ๋ยชีวภาพ ผลปรากฏว่าเสียเพียง 1 ส่วนได้ 3 ส่วน ปัจจุบันไม่เสียเลยคือได้ผล 100%

หลังจากนั้นเราเดินทางไปเยี่ยมชมงานที่ศูนย์เรียนรู้อีกแห่งหนึ ่งที่ห่างออกไปประมาณสามกิโล ซึ่งเราได้พบว่าเขาได้จัดการที่ดินสิบห้าไร่ให้ปลุกพืชเศรษฐกิจ ทั้งสวนยาง ผักหวาน มะละกอ กล้วย กล้วยไม้และอื่นอย่างเหมาะสมเพื่อที่จักได้ผลผลิตมาจำหน่ายตลอด ทั้งปี

เราพบว่าพวกเขาทำงานหนักมากอย่างเช่นผักหวาน เขาต้องตื่นมาเก็บตั้งแต่ตีสามเพื่อให้เสร็จก่อนพระอาทิตย์ขึ้น ในขณะที่ระหว่างวันเขาต้องทำงานดูพืชสวนผักอื่นๆในตอนกลางวัน บางครั้งได้นอนแค่สามชั่วโมงเอง เป็นการทำร้ายร่างกายตนเองแท้ๆ

ต่อจากนั้นเราได้เดินทางไปที่ Royal Cliff Beach Resort  เพื่อร่วมฉลองงานรางวัล TTG Travel Hall On Fame, Aware of Excellence-Thailand Tourism Award และ Environment Impact Mornitoring Award 2006 ของโรงแรม ซึ่งคุณย่าได้รับเชิญตามจดหมายลงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2549 โดยทางรีสอร์ทจัดงานในคืนวันที่ 2 ธันวาคม โดยงานเริ่มขึ้นเวลา 19.00 น. จนถึงประมาณ 20.30 น.

ในวันรุ่งขึ้นหลังทานอาหารเช้าเรียบร้อยแล้วคุณย่าได้พาทีมงานไ ปอบรมให้เจ้าหน้าที่ Nursery ของโรงแรมทราบถึงการทำปุ๋ยพ่อ ปุ๋ยแม่อย่างละเอียดดังรูปที่นำมาเสนอจนกระทั่งเวลา 9.30 น ทีมงานได้เดินทางไปเข้าห้องประชุมที่ตึก Grand เพื่อฟังการบรรยายของ อาจารย์วิชัย เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงและนำเสนอให้ทีมงานของโรงแรมจัดทำแผนก ารพัฒนาตนเองว่าจะลดละเลิกสิ่งใดบ้าง

ซึ่งทางเจ้าหน้าที่และพนักงานของรีสอร์ทได้แสดงเจตนาที่จะลด ละ เลิกสิ่งต่อไปนี้

ก)      เลิกการพนัน

ข)     เลิกทานเหล้า

ค)      เลิกประพฤติผิดในกาม

ง)      จะไม่มาทำงานสาย

จ)      จะไม่พูดจาส่อเสียดหรือให้ร้ายพนักงานด้วยกันเอง หรือบุคคลในครอบครัวและ ญาติ

ฯลฯ

ทั้งนี้เพื่อถวายแก่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของพวกเราชาวไทย ในวันที่ 5 ธันวาคมศกนี้

หลังจากนั้นทีมงานได้รับประทานอาหารกลางวันจนเป็นที่เรียบร้อย แล้วเดินทางกลับถึงอาคารพรสวรรค์ประมาณ 16.30

อำนาจ งามสุริยโรจน์  ผู้บันทึก
คุณย่า เยาวเรศ บุนนาค ผู้ตรวจทาน

Back to Top View Editor's Profile Search for other posts by Editor
 
Editor
WebEdit_t
WebEdit_t
Avatar

Joined: 25 July 2005
Online Status: Offline
Posts: 1095
Posted: 17 December 2006 at 23:03 | IP Logged Quote Editor

ดูภาพได้ที่ หมวด"ข่าวสาร" หัวข้อ  "แฟ้มภาพ"

Back to Top View Editor's Profile Search for other posts by Editor
 

If you wish to post a reply to this topic you must first login
If you are not already registered you must first register

  Post ReplyPost New Topic
Printable version Printable version

Forum Jump
You cannot post new topics in this forum
You cannot reply to topics in this forum
You cannot delete your posts in this forum
You cannot edit your posts in this forum
You cannot create polls in this forum
You cannot vote in polls in this forum

Powered by Web Wiz Forums version 7.9
Copyright ©2001-2004 Web Wiz Guide

This page was generated in .0938 seconds.